Bencinski servisi

Obnova bencinskih servisov in izdelava reklamnih materialov.

Z letom 2010 smo pričeli z obnovo bencinskih servisov, na katerih obnavljamo reklamne nadstrešnice, table, izveske, toteme…

Za obnovo uporabljamo visoko kvalitetne materiale proizvajalca 3M..

  • Reklamne nadstrešnice
  • Reklamne table 
  • Reklamni izveski
  • Totemi

Vizualna oprema bencinskih servisov:

  • avtopralnic
  • Transparenti
  • Plakati
  • Vratne nalepke
  • Rokavičke za prepoved točenja